დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
3099 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე... ჩვენ ერთად ყველაფერს შევძლებთ
სრული ინფორმაცია
3091 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზების... "მუზა" ჩვენი მოტივატორი
სრული ინფორმაცია
3085 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი ჯანსაღი ცხოვრების წესის... სპორტული მოედნის აღდგენა
სრული ინფორმაცია
3059 მისო „კრისტალი“ მისო „კრისტალის“ კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... შეზღუდვები არ არსებობს
სრული ინფორმაცია
3052 მისო „კრისტალი“ მისო „კრისტალის“ კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... ერთად ვართ
სრული ინფორმაცია
3049 მისო „კრისტალი“ მისო „კრისტალის“ კონკურსი ბიზნეს სექტორის ჩართვა... დუშეთის მე–2 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის შევსება
სრული ინფორმაცია
3048 მისო „კრისტალი“ მისო „კრისტალის“ კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... ნათელი გარემო, ნათელი მომავლისათვის
სრული ინფორმაცია
2991 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... ვიცხომროთ სუფთა გარემოში ჯანსაღი სხეულით
სრული ინფორმაცია
2955 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... სამოქალაქო კლუბის სკვერი - სამოქალაქო თავშეყრებისთვის
სრული ინფორმაცია
2953 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... მე ,შენ ,ჩვენ
სრული ინფორმაცია
2951 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... სოფლელ ბავშვებსაც გვინდა გართობა
სრული ინფორმაცია
2949 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ეკოლოგიური პრობლემების... ადამიანი გარემოსათვის და გარემო ადამიანისათვის
სრული ინფორმაცია
2948 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... სამოქალაქო კლუბის მდგრადობისათვის
სრული ინფორმაცია
2941 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... "be healthy" იყავი ჯანმრთელი
სრული ინფორმაცია
2934 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... მეც მინდა თამაში.
სრული ინფორმაცია
2930 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... გამგეობის დროით - ახალგაზრდული სათათბირო ორპირის თემში
სრული ინფორმაცია
2928 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სამოქალაქო განათლების... თანამშრომლობით შევძლებთ....
სრული ინფორმაცია
2922 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... მომავალი ლიდერები სამოქალაქო კლუბიდან
სრული ინფორმაცია
2905 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... სასმელი წყალი ყველას
სრული ინფორმაცია
2882 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... გადავაქციოთ ჯანსაღი ცხოვრება წესად!
სრული ინფორმაცია
2871 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სამოქალაქო განათლების... აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება ლამბალოს!
სრული ინფორმაცია