დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
2729 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... მომავალი ჩვენია
სრული ინფორმაცია
2727 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სამოქალაქო განათლების... მოხალისეობა
სრული ინფორმაცია
2726 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... ერთად უკეთესი მომავლისათვის
სრული ინფორმაცია
2723 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ეკოლოგიური პრობლემების... ეკო–იდეა–ტორი
სრული ინფორმაცია
2718 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ეკოლოგიური პრობლემების... ბუნება მბრძანებელია
სრული ინფორმაცია
2711 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... info 30
სრული ინფორმაცია
2691 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სამოქალაქო განათლების... პირველი ნაბიჯი
სრული ინფორმაცია
2690 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... ჩვენ შევძლებთ!
სრული ინფორმაცია
2688 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... მე, სკოლა, საზოგადოება
სრული ინფორმაცია
2682 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... ,,სასკოლო სამოქალაქო კლუბის რადიო ქსელი ,,იმედი”
სრული ინფორმაცია
2679 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ეკოლოგიური პრობლემების... მწვანე გარემო
სრული ინფორმაცია
2678 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... წიგნი - ჩემი საუკეთესო მეგობარი
სრული ინფორმაცია
2677 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ეკოლოგიური პრობლემების... გავხადოთ სასკოლო გარემო სასიამოვნო და მოსახერხებელი.
სრული ინფორმაცია
2674 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ბიზნეს სექტორის ჩართვა... ახალგაზრდობა და მედია ერთად - უკეთესი მომავლისათვის
სრული ინფორმაცია
2669 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... სკოლის თუ თემის პრობლემების მოგვარება სკოლის ადმინისტრაციასთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან თუ სხვა მხარეებთან თანამშრომლობით
სრული ინფორმაცია
2660 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა
სრული ინფორმაცია
2650 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ეკოლოგიური პრობლემების... სისუფთავე ჩვენს ირგვლივ
სრული ინფორმაცია
2649 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ბიზნეს სექტორის ჩართვა... "ჩვენი ხმა მომავლისათვის"
სრული ინფორმაცია
2648 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანთა უფლებების დაცვა და... ჩემი უფლებები
სრული ინფორმაცია
2646 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი გენდერული... ახალგაზრდა ფემინისტები თანასწორობისათვის
სრული ინფორმაცია
2641 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სამოქალაქო განათლების... ,,ქართული ბიზნესი დღეს და ხვალ“
სრული ინფორმაცია