დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
2306 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანთა უფლებების დაცვა და... ვიყოთ შემწყნარებლები!
სრული ინფორმაცია
2303 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... ძლიერი სამოქალაქო კლუბი
სრული ინფორმაცია
2301 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... „ვაჩუქოთ ერთმანეთს ღიმილი“
სრული ინფორმაცია
2300 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... სამოქალაქო კლუბის ოთახის მოწყობა
სრული ინფორმაცია
2298 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი გენდერული... ლეკვი ლომისა სწორია
სრული ინფორმაცია
2297 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... “ახალგაზრდა ჟურნალისტები საზოგადოებისათვის“
სრული ინფორმაცია
2295 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... "ჩვენ მათთვის ვქმნით ახალ"
სრული ინფორმაცია
2291 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... ერთად ჩვენ შევძლებთ
სრული ინფორმაცია
2290 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ეკოლოგიური პრობლემების... ეკოსმარტყუთი
სრული ინფორმაცია
2286 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ეკოლოგიური პრობლემების... ძალა ერთობაშია
სრული ინფორმაცია
2283 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... ახალგაზრდების და მედიის თანამშრომლობა
სრული ინფორმაცია
2279 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... "ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაცია საზოგადოებასთან"
სრული ინფორმაცია
2278 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... ჩვენ დავდგამთ სპექტაკლს
სრული ინფორმაცია
2276 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... ძლიერი სკოლა - ძლიერი საზოგადოება
სრული ინფორმაცია
2275 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... თიანეთის რაიონის გარემოსა და კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზრუნვა
სრული ინფორმაცია
2272 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სამოქალაქო განათლების... სამოქალაქო განათლების პოპულარიზაცია საზოგადოებაში
სრული ინფორმაცია
2271 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... სკოლის სპორტდარბაზის რეაბილიტაცია
სრული ინფორმაცია
2267 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... ძლიერი სამოქალაქო კლუბი და თვითმმართველობა წიწკანაათსერის სკოლაში
სრული ინფორმაცია
2266 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... ჯანსაღი კვება ( გარე ვაჭრობა)
სრული ინფორმაცია
2265 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... სამოქალაქო კლუბის კაბინეტი სამოქალაქო კლუბ „ფენიქსს“
სრული ინფორმაცია
2256 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... მოსწავლეთა ჩართულობის გაზრდა სათემო აქტივობის პრობლემების მოგვარებაში
სრული ინფორმაცია