დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
2581 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი გენდერული... წარმატებულს სქესი არ აქვს !
სრული ინფორმაცია
2572 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სამოქალაქო განათლების... სამოქალაქო განათლება საზოგადოების დემოკრატიულობის გარანტია
სრული ინფორმაცია
2570 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი გენდერული... მთავარია პროფესიონალიზმი და არა სქესი
სრული ინფორმაცია
2567 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ბიზნეს სექტორის ჩართვა... ჩვენი წარმატებისთვის
სრული ინფორმაცია
2564 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... მე აქტიური თვითმმართველი ვარ
სრული ინფორმაცია
2553 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... ახალგაზრდული პარლამენტი
სრული ინფორმაცია
2552 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... ,,ჩვენი სკოლი რადიო"
სრული ინფორმაცია
2545 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა
სრული ინფორმაცია
2524 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სამოქალაქო განათლების... სამოქალაქო განათლება საზოგადოების განვითარებისთვის
სრული ინფორმაცია
2520 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... მაღლა, ცოდნის მწვერვალისაკენ
სრული ინფორმაცია
2494 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სამოქალაქო განათლების... გაიგე მეტი სამოქალაქო განათლებაზე
სრული ინფორმაცია
2492 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... ჯანსაღი გარემო ჯანსაღი მომავლისთვის
სრული ინფორმაცია
2488 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... მოსწავლეებისთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნა
სრული ინფორმაცია
2482 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... " დებატ კლუბი - გზა სამოქალაქო საზოგადოებისაკენ "
სრული ინფორმაცია
2481 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სამოქალაქო განათლების... ჩვენ და სამოქალაქო განათლება
სრული ინფორმაცია
2475 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... ფრთხილად, აქ სკოლაა!
სრული ინფორმაცია
2474 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... SOS მოგვისმინეთ !!!
სრული ინფორმაცია
2470 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... ვაძლიერებთ "კრეატივს"
სრული ინფორმაცია
2466 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი გენდერული... გენდერული თანასწორობა მაღალმთიან აჭარაში.
სრული ინფორმაცია
2459 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის გასუფთავება და სანიაღვრე მილების ჩაყრა
სრული ინფორმაცია
2458 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სამოქალაქო განათლების... წინ ნათელი მომავლისკენ
სრული ინფორმაცია