დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
2436 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სამოქალაქო განათლების... სამოქალაქო განათლებიდან აქტიურ მოქალაქეობამდე
სრული ინფორმაცია
2435 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... იცოდე და დაიცავი შენი უფლებები
სრული ინფორმაცია
2424 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე
სრული ინფორმაცია
2412 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი გენდერული... როგორ მესმის გენდერული თანასწორობა
სრული ინფორმაცია
2408 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სამოქალაქო განათლების... საჯარო გამოსვლების კონკურსი
სრული ინფორმაცია
2407 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... აქტიური მოქალაქე
სრული ინფორმაცია
2405 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... ერთად ვისწავლოთ კეთილმოწყობილ გარემოში
სრული ინფორმაცია
2399 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ეკოლოგიური პრობლემების... ეკოლოგიური პრობლემების ადვოკატირება
სრული ინფორმაცია
2398 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სამოქალაქო განათლების... სამოქალაქო განათლების პოპულარიზაცია საზოგადოებაში
სრული ინფორმაცია
2397 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... თემის პრობლემები და მისი ადვოკატირება
სრული ინფორმაცია
2394 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანთა უფლებების დაცვა და... ადამიანთა უფლებები და ახალგაზრდობა
სრული ინფორმაცია
2388 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... "აქტიური მოქალაქეები ქუჩის ბავშვების მხარდასაჭერად"
სრული ინფორმაცია
2384 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... სასკოლო სამოქალაქო კლუბის გაძლიერება მოსწავლეთა თვითმმართველობისა და ადგილობრივი თემის ჩართულობით
სრული ინფორმაცია
2379 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... სამოქალაქო ჩართულობა აქტიური მოქალაქეობისთვის
სრული ინფორმაცია
2376 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სამოქალაქო განათლების... "ვიყოთ აქტიურები"
სრული ინფორმაცია
2372 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ეკოლოგიური პრობლემების... ჯანსაღი გარემო ჩვენს ირგვლივ
სრული ინფორმაცია
2367 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... ჯანსაღი თაობა
სრული ინფორმაცია
2361 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანთა უფლებების დაცვა და... დაიცავი შენი მომავალი
სრული ინფორმაცია
2360 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... ვისწავლოთ თანაბარი უფლებებით
სრული ინფორმაცია
2352 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... "ისინიც ჩვენნაირები არიან"
სრული ინფორმაცია
2346 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანთა უფლებების დაცვა და... ადამიანის უფლებების დაცვის პოპულარიზაცია თემში
სრული ინფორმაცია