დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
2213 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... ცხოვრება მშვენიერია
სრული ინფორმაცია
2210 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... ჯანსაღ სხეულში ჯანსაღი სულია, ჭეშმარიტება სულის უკვდავებაშია
სრული ინფორმაცია
2209 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... ძლიერი თვითმართველობა
სრული ინფორმაცია
2203 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... დებატკლუბების ჩამოყალიბება, სამოქალაქო განათლების კლუბების ერთ-ერთ მიმართულებად
სრული ინფორმაცია
2196 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... "დუფუზიის სურნელი"
სრული ინფორმაცია
2195 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ეკოლოგიური პრობლემების... შევაჩეროთ მეწყერი ჩვენს სოფელში
სრული ინფორმაცია
2189 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ეკოლოგიური პრობლემების... სწორი ქმედება ზიანის შემცირების ტოლფასია
სრული ინფორმაცია
2180 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ბიზნეს სექტორის ჩართვა... ჩვენ ყველამ ერთად ვაკეთოთ საქმე
სრული ინფორმაცია
2175 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... მოქალაქე ჟურნალისტი
სრული ინფორმაცია
2170 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... ნორჩ გამომგონებელთა კლუბი
სრული ინფორმაცია
2169 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... " ვაძლიერებთ ForG-ის! "
სრული ინფორმაცია
2163 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... ახალგაზრდები და მედია
სრული ინფორმაცია
2160 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ბიზნეს სექტორის ჩართვა... თეთრი მონობა XXI საუკუნეში
სრული ინფორმაცია
2157 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... "ნიკე"
სრული ინფორმაცია
2143 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ბიზნეს სექტორის ჩართვა... ახალგაზრდა ჟურნალისტები თემის პრობლემებისათვის
სრული ინფორმაცია
2136 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... ძლიერი თვითმმართველობა - ძლიერი სკოლა
სრული ინფორმაცია
2132 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანთა უფლებების დაცვა და... სკოლა ძალადობის გარეშე
სრული ინფორმაცია
2127 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ეკოლოგიური პრობლემების... ბაყაყების ყიყინიდან ბავშვების ჟრიამულამდე
სრული ინფორმაცია
2118 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... სუფთა გარემო,ჯანსაღი მომავლის საწინდარია“
სრული ინფორმაცია
2117 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... ერთად სასკოლო სპორტის განვითარებისთვის
სრული ინფორმაცია
2104 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... ,,აქტიური მოსწავლე - წარმატებული მოქალაქე."
სრული ინფორმაცია