დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
1327 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის მოხალისეობის... მწვანე გზა!
სრული ინფორმაცია
1319 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... ერთად უფრო ძლიერები ვიქნებით!
სრული ინფორმაცია
1318 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... ვაშუქებთ ერთად
სრული ინფორმაცია
1317 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოციალურად დაუცველი ჯგუფების... "ქუჩაში, მტვერში, წაიქცა ბავშვი... "
სრული ინფორმაცია
1313 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის კარგი... ჩვენ ვქმნით ჩვენს ძლიერ მომავალს
სრული ინფორმაცია
1308 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... "ახალგაზრდობა -პრობლემების წინააღმდეგ"
სრული ინფორმაცია
1307 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის კარგი... გინდა იყო აქტიური?
სრული ინფორმაცია
1304 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... სუფთა ქალაქი
სრული ინფორმაცია
1303 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... კინო სამყარო
სრული ინფორმაცია
1302 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... მედია–ცენტრი ,,ლიბერტა"
სრული ინფორმაცია
1298 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ცხოვრების ჯანსაღი წესის... ჯანსაღი მომავლისათვის
სრული ინფორმაცია
1297 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ცხოვრების ჯანსაღი წესის... “ფიზიკური აქტივობა, ხალისი და ჯანმრთელობა“
სრული ინფორმაცია
1295 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდობის/თემის პრობლემების... ,, ჩვენ საზოგადოებისთვის“
სრული ინფორმაცია
1294 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... ჟურნალი „დრო“
სრული ინფორმაცია
1289 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის მოხალისეობის... წარსულის პატივისცემით - მომავლისაკენ
სრული ინფორმაცია
1280 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ცხოვრების ჯანსაღი წესის... ,,სპორტი - ჯანსაღი ცხოვრების საწინდარი!’’
სრული ინფორმაცია
1278 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ცხოვრების ჯანსაღი წესის... დაამარცხე სენი
სრული ინფორმაცია
1275 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... ერთიანი ძალებით აქტიური მოქალაქეობისთვის
სრული ინფორმაცია
1274 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის კარგი... იცოდე შენი უფლებები
სრული ინფორმაცია
1273 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... "იაქტიურე დღეს"
სრული ინფორმაცია
1272 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანთა დისკრიმინაციის... ბავშვის უფლებების სადარაჯოზე
სრული ინფორმაცია