დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
927 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოციალურად დაუცველი ჯგუფების... სოციალურად დაუცველი ჯგუფების ინტერესთა დაცვა
სრული ინფორმაცია
925 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... "მომავლის ახალგაზრდები"
სრული ინფორმაცია
923 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ცხოვრების ჯანსაღი წესის... იცხოვრე ჯანსაღი ცხოვრების წესით
სრული ინფორმაცია
922 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... ჩვენ ვმართავთ ჩვენს ძლიერ მომავალს
სრული ინფორმაცია
856 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდობის/თემის პრობლემების... ჩვენ ტოლერანტები ვართ
სრული ინფორმაცია
855 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდობის/თემის პრობლემების... ჩვენი ხმა საკრებულოში
სრული ინფორმაცია
854 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანთა დისკრიმინაციის... ვისწავლოთ ტოლერანტობა
სრული ინფორმაცია
853 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... მეც აქტიური მოქალაქე ვარ
სრული ინფორმაცია
841 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... "Я и мои прав"
სრული ინფორმაცია
825 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოციალურად დაუცველი ჯგუფების... ,,ჩვენ ყველანი ერთი ხის შტოები და ფოთლები ვართ"
სრული ინფორმაცია
821 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... აქტიური მოსწავლეთა თვითმმართველობისათვის
სრული ინფორმაცია
819 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... "მართე მოტივირებულად"
სრული ინფორმაცია
818 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოციალურად დაუცველი ჯგუფების... "ვაჩუქოთ ერთმანეთს ღიმილი, შევუწყოთ ერთმანეთს ხელი . . ."
სრული ინფორმაცია
816 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდობის/თემის პრობლემების... სკოლის ტრენინგ ცენტრი მომავალი პროფესიონალებისათვის
სრული ინფორმაცია
814 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანთა დისკრიმინაციის... "არაა დისკრიმინაცია! "
სრული ინფორმაცია
808 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... გავალამაზოთ სასაკოლო ცხოვრება
სრული ინფორმაცია
802 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... იყავი აქტიური ერთი
სრული ინფორმაცია
799 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდობის/თემის პრობლემების... გადავარჩინოთ ერის სიწმინდე
სრული ინფორმაცია
797 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოციალურად დაუცველი ჯგუფების... თანატოლები თანატოლებისათვის
სრული ინფორმაცია
796 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ცხოვრების ჯანსაღი წესის... ახალგაზრდები - ჯანსაღი ცხოვრების წესისთვის !
სრული ინფორმაცია
795 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ცხოვრების ჯანსაღი წესის... ერთად შევაჩეროთ ტუბერკულოზი!
სრული ინფორმაცია