დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
401 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... შეხვედრების ადგილი
სრული ინფორმაცია
393 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... ყველა-ფერი ბავშვებს !!!
სრული ინფორმაცია
387 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... სუფთა და ჯანმრთელი მომავალი ახალგაზრდა თაობისათვის
სრული ინფორმაცია
385 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ზაფხულის სკოლა
სრული ინფორმაცია
339 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... ,,განახლებული ბიბლიოთეკა ცოცხალი წიგნადი ფონდით“
სრული ინფორმაცია
300 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მხარდაჭერა
სრული ინფორმაცია
299 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... „ჰარმონიულობა მრავალფეროვნებაშია“
სრული ინფორმაცია
297 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... „უკეთესი მომავლისთვის“
სრული ინფორმაცია
295 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... სამკუთხედი
სრული ინფორმაცია
294 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... რეგიონული გაზეთი “ტოლერანტული საქართველო”
სრული ინფორმაცია
293 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... „მშრალი ნაბიჯი“
სრული ინფორმაცია
292 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის კონფლიქტის... კონფლიქტში მყოფი მოზარდები
სრული ინფორმაცია
290 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ახალგაზრდები-ნათელი მომავლისათვის
სრული ინფორმაცია
288 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ერთად ვიზრუნოთ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებზე
სრული ინფორმაცია
286 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... "თქვენ არასდროს არ იქნებით მარტო!”
სრული ინფორმაცია
283 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... „პარტნიორობა მომავლისათვის“.
სრული ინფორმაცია
280 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... დევნილთა ინტეგრაცია
სრული ინფორმაცია
277 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... ვიმოქმედოთ ერთად
სრული ინფორმაცია
273 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ,,ლიდერები“
სრული ინფორმაცია
269 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... მოსწავლეთა თვითმმართველობა – ლიდერობის სკოლა
სრული ინფორმაცია
255 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... სამყარო ეკრანზე
სრული ინფორმაცია