დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
637 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდების მედიასთან... ჩემი წარმატების საწინდარი
სრული ინფორმაცია
615 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სასკოლო სამოქალაქო კლუბებს შორის... ჩვენ ვემზადებით აქტიური მოქალაქეობისათვის
სრული ინფორმაცია
614 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... მზე ყველასთვის თანაბრად ანათებს
სრული ინფორმაცია
610 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობა ძლიერი... "We work best, when we work together"
სრული ინფორმაცია
606 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ერთად უკეთესი მომავლისაკენ
სრული ინფორმაცია
604 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... მოსწავლეთა ინტეგრაცია საზოგადოებაში
სრული ინფორმაცია
603 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... წიგნი+ერი=წიგნიერი
სრული ინფორმაცია
601 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... ტოლერანტობა- ჯანსაღი აზრი
სრული ინფორმაცია
597 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სასკოლო სამოქალაქო კლუბებს შორის... ჯანსაღი თაობა ჯანსაღი მომავლისთვის
სრული ინფორმაცია
588 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... არბოშიკის ,ზემო მაჩხაანისა და ოზაანის საჯარო სკოლებში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება და დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობა
სრული ინფორმაცია
586 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სასკოლო სამოქალაქო კლუბებს შორის... ერთად დავიწყოთ ახალი ცხოვრება
სრული ინფორმაცია
584 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ვინ თუ არა ჩვენ
სრული ინფორმაცია
582 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... რადიო ტალღა "voice"
სრული ინფორმაცია
581 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... ჩვენ ტოლერანტები ვართ
სრული ინფორმაცია
577 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... "ღირსება და სამართლიანობა ყველასათვის"
სრული ინფორმაცია
572 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... რეგიონის კულტურული და ეროვნული მრავალფეროვნება
სრული ინფორმაცია
571 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... TOD (teenager's organization for developping)
სრული ინფორმაცია
562 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობა ძლიერი... 21- ე საუკუნის სენი - ნარკომანია
სრული ინფორმაცია
561 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოხალისეობის... ვმოხალისეობთ ხალისიანად
სრული ინფორმაცია
560 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობა ძლიერი... “ჩვენ ვაშენებთ სამოქალაქო საზოგადოებას.”
სრული ინფორმაცია
559 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... დასასვენებელი პარკი
სრული ინფორმაცია