დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
490 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სასკოლო სამოქალაქო კლუბებს შორის... «Толерантность начинается с мня»
სრული ინფორმაცია
486 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... გავუფრთხილდეთ წარსულს, რათა დავიცვათ მომავალი!
სრული ინფორმაცია
484 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... დაბის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობოსება ახალგაზრდების მონაწილეობით
სრული ინფორმაცია
482 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... ჯანსაღი გარემო მომავალი თაობისთვის
სრული ინფორმაცია
473 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ნუ შევულახავთ უფლებებს ბავშვებს,ქვეყნის ღირსების კოსმოსში გამშვებთ.
სრული ინფორმაცია
463 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... ეკო -ცენტრი
სრული ინფორმაცია
461 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... იყავი მზად უკონფლიქტო ურთიერთობისთვის
სრული ინფორმაცია
459 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... ერთად ვისწავლოთ სიკეთის კეთება
სრული ინფორმაცია
458 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ტოლერანტობის განვითარება და ხელშეწყობა უნარშეზღუდულ ბავშვებთან და ინტეგრაცია:,,ჩვენ ერთნი ვართ, ჩვენს შორის დილემა არ არსებობს"
სრული ინფორმაცია
456 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ჯანსაღი თაობა-ჩვენი მომავალია
სრული ინფორმაცია
451 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... გზა მშვიდობისა!
სრული ინფორმაცია
450 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... 'ძმაო! ძმითა ხარ ძლიერი'
სრული ინფორმაცია
436 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის კონფლიქტის... ვიცხოვროთ ჰარმონიულად !
სრული ინფორმაცია
421 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... სოციალურად დაუცველი ბავშვების დახმარება
სრული ინფორმაცია
419 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ''რამდენადაც მწარეა წარსული, იმდენად ტკბილია აწმყო“
სრული ინფორმაცია
408 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... გზა საქართველოს სრულუფლებიანი მოქალაქეობისაკენ
სრული ინფორმაცია
401 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... შეხვედრების ადგილი
სრული ინფორმაცია
393 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... ყველა-ფერი ბავშვებს !!!
სრული ინფორმაცია
387 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... სუფთა და ჯანმრთელი მომავალი ახალგაზრდა თაობისათვის
სრული ინფორმაცია
385 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ზაფხულის სკოლა
სრული ინფორმაცია
339 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... ,,განახლებული ბიბლიოთეკა ცოცხალი წიგნადი ფონდით“
სრული ინფორმაცია