დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
98 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... მე მაქვს უფლება,მაგრამ...
სრული ინფორმაცია
83 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... ქვემო ალვანის საჯარო სკოლის სააქტო დარბაზის კეთილმოწყობა
სრული ინფორმაცია
61 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... Дружба молодежи Ниноцминда и Ахалцихе
სრული ინფორმაცია
57 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რესურს ოთახის მოწყობა
სრული ინფორმაცია
50 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... "მე ნამდვილი მოქალაქე ვარ''
სრული ინფორმაცია
36 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის კონფლიქტის...
სრული ინფორმაცია