დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
4646 McLain Association for Children “მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის” კონკურსი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა... „შეზღუდული შესაძლებლობები ბარიერის გარეშე“
სრული ინფორმაცია
4643 McLain Association for Children “მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის” კონკურსი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა... შეზღუდვების გარეშე
სრული ინფორმაცია
4636 McLain Association for Children “მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის” კონკურსი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა... მეგობრობა გზად და ხიდად
სრული ინფორმაცია
4587 McLain Association for Children “მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის” კონკურსი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა... "ვიზრუნოთ ერთმანეთზე"
სრული ინფორმაცია
4584 McLain Association for Children “მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის” კონკურსი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა... ფიქრი ვიფიქრე ფიცივით,გზაც ფიანდაზად მეგება...
სრული ინფორმაცია
4583 McLain Association for Children “მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის” კონკურსი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა... თანადგომა
სრული ინფორმაცია
4577 McLain Association for Children “მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის” კონკურსი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა... ადაპტირებული გარემო - ჩვენ თანასწორნი ვართ
სრული ინფორმაცია
4571 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... სამყარო ჩვენს ირგვლივ
სრული ინფორმაცია
4569 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... მე და კომპიუტერული სამყარო
სრული ინფორმაცია
4536 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... ,,ჩვენ ვირჩევთ ჯანსაღი ცხოვრების წესს“
სრული ინფორმაცია
4532 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... მე და საზოგადოება
სრული ინფორმაცია
4531 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა
სრული ინფორმაცია
4528 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... უკეთესი გარემო მომავალი თაობისათვის
სრული ინფორმაცია
4515 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლა-სწავლების პროცესში
სრული ინფორმაცია
4500 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... მომავლის დარბაზი
სრული ინფორმაცია
4493 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... ,,ტექნოლოგიების გამოყენება ზღვის დონიდან 1750 მეტრზე"
სრული ინფორმაცია
4487 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... განვაახლოთ სააქტო დარბაზი
სრული ინფორმაცია
4486 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... ჩვენც ვისწავლოთ ხარისხიან გარემოში!!!!
სრული ინფორმაცია
4483 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება–გასაღები აქტიური მოქალაქეობისაკენ""
სრული ინფორმაცია
4480 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... ოაზისი
სრული ინფორმაცია
4477 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... ჩემი სკოლა
სრული ინფორმაცია