დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
5134 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... მომავალი თაობა-განათლებული და შემომქმედი
სრული ინფორმაცია
5133 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... განსხვავება მხოლოდ დამოკიდებულებაშია
სრული ინფორმაცია
5126 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... ჯანსაღი გარემო ჯანსაღი განვითარებისათვის
სრული ინფორმაცია
5119 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... ჯანსაღი მომავალი
სრული ინფორმაცია
5116 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... ბუნების კანონს, ნუ გგონია,რომ წინ უძღვები
სრული ინფორმაცია
5111 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... გავაუმჯობესოთ სკოლის ინფრასტრუქტურა
სრული ინფორმაცია
5107 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... სპორტული დარბაზი სკოლას
სრული ინფორმაცია
5105 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... " კომფორტული და ჯანსაღი გარემო "
სრული ინფორმაცია
5102 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... "ჯანსაღი სხეულით წინ,მომავლისკენ"
სრული ინფორმაცია
5099 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... ჯინისი
სრული ინფორმაცია
5093 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... სამოქალაქო განათლების კაბინეტის მოწყობა
სრული ინფორმაცია
5080 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... სივრცე დიალოგისთვის
სრული ინფორმაცია
5071 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
სრული ინფორმაცია
5068 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... ,,არა– შეზღუდულ შესაძლებლობებს!“
სრული ინფორმაცია
5067 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... სიახლე როგორც "მიზეზი" განვითარებისთვის
სრული ინფორმაცია
5064 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... წყალი ჯანსაღი ცხოვრების საწინდარია
სრული ინფორმაცია
5054 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ნოემბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლის ინფრასტრუქტურული და... რესურს ოთახი ინკლუზიური სწავლების სამსახურში
სრული ინფორმაცია
5036 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეთა ინიციატივები სასკოლო... „ბურთი მომავლის კარში“
სრული ინფორმაცია
5031 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი ჯანსაღი ცხოვრების წესის... გზა ჯანმრთელობისაკენ
სრული ინფორმაცია
5028 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი ჯანსაღი ცხოვრების წესის... ჯანსაღი თაობა
სრული ინფორმაცია
5026 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ ოქტომბრის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი გენდერული თანასწორობის... ,,ჩვენ გვსურს ცვლილებები“
სრული ინფორმაცია