ძლიერი სკოლა - ძლიერი საზოგადოება


თორია ანჟელა ირაკლი, N120 საჯარო სკოლა
თბილისი
2013-02-08
2013-02-08
პროექტის მიზანია მოსწავლეთა თვითმმართველობის გაძლიერება. პროექტის ფარგლებში სამოქალაქო განათლების პედაგოგის და კლუბის წევრების მიერ სკოლის თვითმმართველობისათის მოეწყობა ტრენინგები თუ როგორ უნდა უნდა განახორციელონ სხვადსხვა სახის პროექტები.
0 თვე
450 დოლარი
71