ჩვენ დავდგამთ სპექტაკლს


შენგელია ელენე იოსები, ივ.ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის 53-ე საჯარო სკოლა
თბილისი
2013-02-08
2013-04-08
პროექტის მიზანია სკოლის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია. სკოლის ადმინისტრაცია პროექტს უზრუნველყოფს მუშა-ხელით. პროექტის ფარგლებში დაიგება სცენაზე იატაკი და მოხდება როიალის რესტავრაცია. პროექტში ჩაერთვება ლიბერთი ბანკი.
2 თვე
450 დოლარი
350