ახალგაზრდების და მედიის თანამშრომლობა


ნეფარიძე ნინო ზურაბი, ქალაქ ჭიათურის #1 საჯარო სკოლა
ჭიათურა
2013-02-08
2013-05-08
პროექტის მიზანია საწოგადოებაში არსებული პრობლემების გაშუქება მედიასთან თანამშრომლობით. მომზადდება სიჟეტები, რომელიც გაშუქდება ადგილობრივ ტელევიზიაში, ხოლო სტატიები დაიბეჭდება გაზეთ "ჭიათურა"-ში და აიტვირთება ასევე ბლოგზე.
3 თვე
1689 დოლარი
219