"ჩვენ მათთვის ვქმნით ახალ"


არაბული სპარტაკი დავითი, ქ.თბილისის # 10 საჯარო სკოლა
თბილისი
2013-02-08
2013-04-08
პროექტის მიზანია შშმ ბავშვთა ინტეგრაცია საზოგადოებაში. ამისათვის ჩატარდება საინფორმაციო სახის შეხვედრა შშმ ბავშვთა საჭიროებებთან დაკავშირებით. კლუბი ითანამშრომლებს სხვადასხვა კომპანიებთან დამატებითი სახსრების მოსაზიდად, განახლდება რესურს ოთახის აღჭურვილობა, გადაღებულ იქნება ფილმი და მოეწყობა დასკვნითი ღონისძიება. პროექტის ფარგლებში კლუბი ითანამშრომლებს კინოთეატრ საქართველოსთან და ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობასთან.
2 თვე
450 დოლარი
73