“ახალგაზრდა ჟურნალისტები საზოგადოებისათვის“


გიორგი კვარაცხელია კახა, შპს ზუგდიდის პრინც მიურატის სახელობის ქართულ–ფრანგული კოლეჯი
ზუგდიდი
2013-02-08
2013-05-08
პროექტის მიზანია ახალგაზრდების გააქტიურება საზოგადოების პრობლემების მოძიებასა და გამოვლენაში. ამისათვის შეიქმნება კითხვარი, ჩატარდება გამოკითხვა, გამოვლინდება პრობლემები, შედეგების მიხედვით მომზადდება სოციალური რეკლამა და დაიბეჭდება საინფორმაციო ბუკლეტები, რომელიც დარიგდება სკოლაში და თემში. სოციალური რეკლამა კი გავა რადიო "ათინათი"-ს ეთერში.
3 თვე
450 დოლარი
2000