სამოქალაქო კლუბის ოთახის მოწყობა


თურმანაული მზისავარ გიორგი, მაღაროსკარის საჯარო სკოლა
დუშეთი
2013-02-09
2013-05-09
პროექტის მიზანია სამოქალაქო კლუბისთვის ოთახის მოწყობა. პროექტის ფარგლებში სკოლის ადმინისტრაციისაგან გამოიყოფა კლუბისთვის ოთახი და ჩატარდება მცირე კოსმეტიკური სამუშაოები. მოხდება მდ. არაგვის სანაპირო ზოლისა და ეკლესიის ტერიტორიის დასუფთავება, ჩატარდება სემინარი "არაგვი ჩვენი დედაქალაქის სასმელი წყალი", შეხვედრა შშმ ბავშვებთან და მათი ნამუშევრების გამოფენა. მოეწყობა ოთახის და პროექტის პრეზენტაცია.
3 თვე
448.48 დოლარი
170