ვიყოთ შემწყნარებლები!


კაკაბაძე მეგი თემური, ბათუმის 26–ე საჯარო სკოლა
ბათუმი
2013-02-09
2013-05-09
პროექტის მიზანია მოსახლეობაში რელიგიური ტოლერანტობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება. ამ მიზნით მომზადდება საინფორმაციო მასალები, ჩატარდება ტრენინგები, გადაღებულ იქნება ფილმი და მოსახლეობაში დარიგდება პროექტის ფარგლებში დამზადებული ბუკლეტები.
3 თვე
450 დოლარი
180