მედიის როლი საზოგადოებაში


პერტაია ანა კახაბერი, ბათუმის 1–ლი საჯარო სკოლა
ბათუმი
2013-02-10
2013-05-10
ადგილობროვ მედიასთან თანამშრომლობით პროექტი ითვალისწინებს დააფიქროს საზოგადოება თუ როგორ მოქმედებს მძიმე რეალობის ამსახველი სატელევიზიო მასალა მოზარდთა ფსიქიკაზე. პროექტის ფარგლებში მოხდება მოსწავლეთა გამიკითხვა, სატრენინგო მასალების მომზადება და ტრენინგების ჩატარება, საინფორმაციო მასალების დაბეჭვდა და გავრცელება.
3 თვე
450 დოლარი
240