სასკოლო-სამოქალაქო კლუბის "გალავანი" ოთახის მოწყობა


ჭინჭარაშვილი მაია ჯემალი, გალავნის საჯარო სკოლა
მცხეთა
2013-02-10
2013-05-10
პროექტის მიზანია კლუბის გაძლიერების მიზნით მოეწყოს სკოლაში სამოქალაქო კლუბისთვის ოთახი. შერემონტდება სკოლის მიერ გამოყოფილი ფართი, ჩატარდება სემინარები ნარკომანიასთან, ოჯახურ კონფლიქტთან დაკავშირებით და "ჩვენი სოფლია ისტორია", მოხდება ადგილობრივ თვითმმართველობასთან შეხვედრა და დასუფთავების აქციის ორგანიზება. გამოიცემა ბუკლეტები "სიცოცხლე მშვენიერია ნარკოტიკის გარეშე", აქცია "მოწევა კლავს", მოეწყობა ფოტოსტენდი და პროექტის შემაჯამებელი ღონისძიება.
3 თვე
449.7 დოლარი
80