ჩვენთვის ბუნება - არს ფუფუნება !


ფუტკარაძე აკაკი ოლეგი, ახალსოფლის საჯარო სკოლა
ბათუმი
2013-02-11
2013-05-11
პროექტის მიზანია სოფელში ეკოლოგიური პრობლემების პრევენცია. პროექტის ფარგლებში მოხდება სოფლის არსებული მდგომარეობის ამსახველი ფილმის გადაღება, მოეწყობა მისი პრეზენტაცია და დებატები ბუნების დანაგვიანების თემასთან დაკავშირებით, დაიბეჭდება და დარიგდება ბროშურები.
3 თვე
450 დოლარი
200