სამოქალაქო განათლება და სამართალი ყველასათვის


ქოჩქიანი სალომე ზურაბი, 147-ე საჯარო სკოლა
თბილისი
2013-02-14
2013-04-14
პროექტის მიზანია სამოქალაქო კლუბის გაძლიერება, ამისათვის არასამთავრობო ორგანიზაცია ს.ა.ი.ა ჩაატერებს ტრენინგებს სხვადასხვა თემაზე: ადამიანის და ბავშვთა უფლებები, გლობალიზაცია, გენდერული საკითხები და გენმოდიფიცირებული პროდუქცია.
2 თვე
450 დოლარი
86