ადამიანის უფლებების დაცვის პოპულარიზაცია თემში


მიქელაძე მარიამი პაატა, იამზე
ასპინძა
2013-10-06
2014-01-06
პროექტის მიზანია ადამიანის უფლებების დაცვის პოპულარიზაცია თემში. პროექტში ჩატარდება ანკეტირება და გამოვლინდება თუ სად და რა ფორმით ირღვევა ადამიანითა უფლებები. დაიბეჭდება ბუკლეტები, მოეწყობა შეხვედრა და დისკუსია კანონის უზენაესობის შესახებ, რომელსაც დაესწრებიან იურისტი და მოსამართლე მუნიციპალიტეტიდან, მოსწავლეები გაეცნობიან თავიანთ უფლება მოვალეობებს უფრო ახლოს, ჩატარდება ლიტერატურული ღონისძიება ადამიანის უფლებების შესახებ, მოეწყობა იმიტირებული სასამართლო.
3 თვე
450 დოლარი
300