"ისინიც ჩვენნაირები არიან"


მახნიაშვილი ანა კახა, კაზრეთის #1 საჯარო სკოლა
Daba Kazreti
2013-10-08
2013-12-08
პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე მოსწავლეების ინტეგრაციას. პროექტის ფარგლებში მოსწავლეებს ჩაუტარდებათ კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების გამომუშავების შესახებ ტრენინგი, დაიბერჭდება ბუკლეტები და გავრცელდება მოსხლეობაში, მოეწყობა ინტეგრირებული სხვადასხვა სახის ნამუშევრების გამოფენა.
2 თვე
358 დოლარი
300