ვისწავლოთ თანაბარი უფლებებით


ათაბაგი მარიამი ლევანი, №10 საჯარო სკოლა
ბათუმი
2013-10-10
2014-01-10
პროექტის მიზანია შშმ მოსწავლეთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ინტერვიუები პედაგოგებთან, რომლებიც მუშაობენ ამ კატეგორიის ბავშვებთან და მშობლებთან. გადაღებულ იქნება არსებული პრობლემების ამსახველი ვიდეო რგოლი და მოეწყობა მისი ჩვენება და განხილვა.
3 თვე
450 დოლარი
65