დაიცავი შენი მომავალი


ახალკაცი ლუკა გელა, #4 საჯარო სკოლა
ბათუმი
2013-10-10
2014-01-10
პროექტის მიზანია მოსახლეობის ინფორმაციის დონის ამაღლება ბავშვთა უფლებების შესახებ. ამ მიზნით ჩატარდება გამოკითხვა, მოეწყობა შეხვედრა კომპეტენტურ პირებთან, მომზადდება ვიდეო რგოლები და საინფორმაციო ბიულეტინები, ჩატარდება ტრენინგ-სემინარები, მოეწყობა ვიქტორინა და საინფორმაციო სახის აქცია.
3 თვე
450 დოლარი
100