ჯანსაღი გარემო ჩვენს ირგვლივ


ჯაფარაშვილი ნინო ნიკოლოზი, 17 საჯარო სკოლა
ბათუმი
2013-10-10
2014-01-10
სამოქალაქო კლუბის გააქტიურებისა და ეკოლოგიური საკითხების ადვოკატირების მიზნით პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული ეკოლოგიური პრობლემების ამსახველი ვიდეო რგოლების მომზადება. მოხდება სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება და სკვერის მოწყობა. მოეწყობა შეხვედრები დაინტერესებულ მხარეებთან პრობლემის გადაჭრის მიზნით.
3 თვე
450 დოლარი
255