"ვიყოთ აქტიურები"


ყაზარაშვილი მარიკა მერაბი, დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. იაღუფლოს საჯარო სკოლა
დმანისი
2013-10-10
2013-11-10
პროექტის მიზანია იაღუშლოს სკოლის მოსწავლეები უფრო აქტიურად ჩაწერთონ სამოქალაქო და სასკოლო ცხოვრებაში, რაც ხელს შეუწყობს აზერბაიჯანელი და ქართველი ახალგაზრდების დაახლოვებას. გამოცდილების გაზიარების მიზნით სამოქალაქო კლუბის წევრები ეწვევიან დმანისის # 3 საჯარო სკოლას, ხოლო შემდეგ კი დმანისის სამოქალაქო კლუბი ეწვევა იაღუფლოს, სადაც ჩაატარებენ ტრენინგს სამოქალაქო განათლების შესახებ არაფორმალური მეთოდების ფამოყენებით, ჩატარდება ოთხი სამუშაო შეხვედრა და მოეწყობა ინტერკულტურული საღამო, სადაც ორივე მხარე მოახდენს საკუთარი კულტურის პრეზენტაციას.
1 თვე
742 დოლარი
130