სასკოლო სამოქალაქო კლუბის გაძლიერება მოსწავლეთა თვითმმართველობისა და ადგილობრივი თემის ჩართულობით


მეტრეველი ლიკა გიორგი მეტრეველი, დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯი
თბილისი
2013-10-11
2013-11-11
პროექტის მიზანია სამოქალაქო კლუბის გაძლიერება მოსწავლეთა თვითმმართველობით და თემის ჩართულობით. პროექტის ფარგლებში მოხდება კლუბის ოთახის მოწყობა, სადაც ჩატარდება ტრენინგები სამოქალაქო განათლებასთან დაკავშირებით. მშობლებისთვის ჩატარდება ტრენინგი ადამიანის უფლებებზე და მოეწყობა ცნობილ ადამიანთან შეხვედრა
1 თვე
220 დოლარი
25