"აქტიური მოქალაქეები ქუჩის ბავშვების მხარდასაჭერად"


გურგენიძე ქრისტი რეზო, ხელვაჩაურის #1 საჯარო
ბათუმი
2013-10-11
2014-01-11
პროექტი ითვლისწინებს ქუჩის ბავშვების ინტეგრაციას და მათი პრობლემების ადვოკატირებას. ამ მიზნით მომზადდება საინფორმაციო მასალები და გავრცელდება სოციალური ქსელების მეშვეობით, პრობლემების გამოვლენის მიზნით ჩატარდება გამოკითხვა, მოხდება ფილმის გადაღება და ჩვენება. ასევე მოეწყობა ამ კატეგორიის ბავშვებთან შეხვედრა თემაზე "თუ როგორ წარმოუდგენიათ თავიანთი ცხოვრება უკეთესად".
3 თვე
450 დოლარი
200