ადამიანთა უფლებები და ახალგაზრდობა


პაპალაშვილი სალომე , №130
თბილისი
2013-10-12
2013-12-12
პროექტის მიზანია ადამიანის უფლებების პოპულარიზაცია. პროექტის ფარგლებში მომზადდება ვიდეო რგოლი და გავრცელდება სოციალური ქსელების საშუალებით, დაიბაჭდება და გავრცელდება ბუკლეტები, ჩატარდება ტრენინგები, შეგროვდება ნივთები და გადაეცემათ ქუჩაში მცხოვრებ უსახლკაროებს.
2 თვე
450 დოლარი
50