თემის პრობლემები და მისი ადვოკატირება


ტურაშვილი მარიამი არკადი, #90 საჯარო სკოლა
თბილისი
2013-10-12
2013-12-12
პროექტის მიზანია თემში არსებული სოციალურად დაუცველი ადამიანების პრობლემების გაშუქება სოციალური მედიის საშუალებით და მათი პრობლემების ადვოკატირება. პროექტის ფარგლებში გადაღებულ იქნება მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, რომლის ჩვენებაც მოხდება ისან-სამგორის გამგეობაში.
2 თვე
450 დოლარი
37