ერთად ვისწავლოთ კეთილმოწყობილ გარემოში


იოსელიანი თაკო ბადრი, სსიპ ქ.რუსთავის #17 საჯარო სკოლა
რუსთავი
2013-10-12
2013-12-12
პროექტის მიზანია შშმ მოსწავლეთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში დიზაინერის დახმარებით მოეწყობა რესურს ოთახი, სადაც ჩატარდება სხვადასხვა სახის ინტეგრირებული შეხვედრები და ღონისძიებები.
2 თვე
449.76 დოლარი
10