საჯარო გამოსვლების კონკურსი


ვაშაკიძე თემური ჯინო, ქ.თბილისის 45-ე საჯარო სკოლა
თბილისი
2013-10-13
2013-12-13
პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ლიდერული უნარ-ჩვევების მქონე მოსწავლეების გამოვლენას და მათ განვითარებას. პროექტის ფარგლებში გამოცხადდება კონკურსი, ჩატარდება ტრენინგები.
2 თვე
450 დოლარი
60