მერე რა, რომ სხვა რწმენა მაქვს?!


აბულაძე სოფიკო ლევანი, ქვ.ვაშლოვანის საჯარო სკოლა
ხულო
2013-10-19
2014-01-19
პროექტის მიზანია რელიგიური ტოლერანტობის გრძნობის ამაღლება ახალგაზრდებში. ამ მიზნით ჩატარდება გამოკითხვა თუ რამდენად ტოლერანტულია ურთიერთობები. მოძიებულ იქნება ინფორმაცია ტოლერანტობაზე, დაიდგმევა სცენარი და მოეწყობა დისკუსია პროექტის ფარგლებში.
3 თვე
450 დოლარი
300