ჯანმრთელობა სკოლის მოსწავლეებს


კახიძე ნათია მამუკა, კუმისის საჯარო
გარდაბანი
2013-10-23
2013-12-23
პროექტის მიზანია სკოლის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. პროექტის ფარგლებში შედგება სამუშაოებეის გეგმა - ნახაზი და მოხდება სკოლაში შემომავალი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.
2 თვე
392.73 დოლარი
780