ბოცვერი


ლაზარიაშვილი თამარი გიორგი, ყარაჯალის საჯარო სკოლა
თელავი
2013-10-23
2013-12-23
პროექტის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობის დახმარებით ხელი შეუწყოს ყარაჯლის სკოლაში ბოცვრების მომრავლებას. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ბოცვრების სადგომი და შესყიდულ იქნება 20 ბოცვერი. პროექტს ყავს თანამონაწილე მხარე ადგილობრივი თვითმმართველობის და თემის სახით. ეს უკანასკნელი პროექტს უზრუნველყოფს საჭირო რაოდენობის ხე -მასალით, ხოლო ადგილობრივი თვითმმართველობა კი დაეხმარება შემდგომ რეალიზაციაში. პროექტის შედეგად სამოქალაქო კლუბს გაუჩნდება შემოსავალი, რომელიც მოხმარდება ქველმოქმედებას და სხვადასხვა პრობლემების გადაჭრას.სამოქალაქო კლუბი ასევე ხორცით უზრუნველყოფს სოფლის საბავშვო ბაღს.
2 თვე
450 დოლარი
50