წინ ნათელი მომავლისკენ


აროიან ჰარუთიუნ ვალერი, სსიპ–ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაგვის საჯარო სკოლა
ახალქალაქი
2013-10-24
2013-12-24
სამოქალაქო განათლების პოპულარიზაციის მიზნით პროექტის ფარგლებში მოეწყობა გამოკითხვა და შეხვედრა თემის წარმომადგენლებთან, მომზადდება კედლის გაზეთი, ჩატარდება ტრენინგები, ასევე ღია გაკვეთილი და მოეწყობა რაიონული კონფერენცია.
2 თვე
450 დოლარი
140