სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის გასუფთავება და სანიაღვრე მილების ჩაყრა


ტარუღიშვილი ანი მალხაზი, სსიპ.ლაგოდეხის #3საჯარო სკოლა
ლაგოდეხი
2013-10-24
2014-02-24
პროექტის მიზანია სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხის მოწესრიგება. სამოქალაქო კლუბის მიერ მოხდება თემთან შეხვედრები და მათი მობილიზება, შეხვედრა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და კომუნალურ სამსახურთან პროექტში მათი ჩართულობის მიზნით. პროექტის ღონისძიებები გაშუქდება ადგილობრივი მედიის საშუალებით. პროექტის ფარგლებში გაიწმინდება სანიაღვრე არხი და სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდება არხის მილების ჩალაგება. ასევე მოხდება ნაგვის გატანა და ტრენინგ-სემინარების ჩატარება მოსწავლეებისა და მშობლებისათვის.
4 თვე
450 დოლარი
500