ვაძლიერებთ "კრეატივს"


საზანდრიშვილი გიორგი პაატა, ქ. ქარელის პირველი საჯარო სკოლა
ქარელი
2013-10-24
2013-11-24
პროექტი მიზნად ისახავს სამოქალაქო კლუბის გაძლიერებას მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების მეშვეობთ. მოეწყობა ფილმის ჩვენება და დისკუსია გენდერულ თანასწორობასთან, ადამიანის უფლებებთან და ტრეფიკინგთან დაკავშირებით . მოეწყობა ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრა, მოხდება პრობლემატურ საკითხზე პრობლემის წერა, პროექტის აქტივობები აისახება ფოტოებზე და მოეწყობა შემაჯამებელი ღონისძიება.
1 თვე
450 დოლარი
25