ფრთხილად, აქ სკოლაა!


ბეღელაძე ქეთევან , სსიპ. ქუთაისის მე-5 საჯარო სკოლა
ქუთაისი
2013-10-25
2014-01-25
პროექტის მიზანია ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობით სკოლის და თემის პრობლემების მოგვარება. კერძოდ კი სკოლის წინ სიჩქარის შესამცირებელი ნიშნის/ბარიერის მოწყობა. ამისათვის პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ტრენინგი თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის შესახებ და დაბალი კლასებისთვის თანატოლგანმანათლებელთა ტრენინგები, მოგროვდება ხელმოწერები მოსახლეობაში, დამზადდება ფლაერები და მოეწყობა ფლეშმობი. სამოქალაქო კლუბი გაწევს ადვოკატირების კამპანიას სიჩქარის შემაფერხებელი ნიშნის მოწყობასთან დაკავშირებით შესაბამის უწყებებთან.
3 თვე
450 დოლარი
320