ჩვენ და სამოქალაქო განათლება


ბიბილური ნინო ნიკოლოზი, სსიპ დვირის საჯარო სკოლა
ბორჯომი
2013-10-25
2013-12-25
პროექტის მიზანია სამოქალაქო განათლების პოპულარიზაცია მოსახლეობაში. ამ მიზნით სკოლაში მოეწყობა დებატ-დისკუსია, გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით მოხდება შეხვედრა სოფლის მოსახლეობასთან, ჩატარდება კვლევა თუ რას ფიქრობს მოსახლეობა გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით და ჩატარდება ტრენინგი, დამზადდება და გავრცელდება ბუკლეტები, მოეწყობა გამწვანების აქციები და ღონისძიებები გაშუქდება ადგილობრივი ტელევიზიის საშუალებით
2 თვე
450 დოლარი
250