მოსწავლეებისთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნა


კაკალაშვილი ზეინაბ ვალოდია, თელავის N5 საჯ.სკოლა
თელავი
2013-10-26
2014-01-26
პროექტის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართულობით სკოლაში საპირფარეშოსა და ხელსაბნის მოწესრიგება. მოხდება მშობლებთან, სკოლის ადმინისტრაციასთან და კომპეტენტურ პირებთან შეხვედრა, ჩატარდება ტრენინგი "იცხოვრე ჯანსაღი ცხოვრების წესით", მოეწყობა თემატური ფილმის ჩვენება, დაიბეჭდება და გავრცელდება ბუკლეტები, ჩატარდება სპორტული ღონისძიებები და მომზადდება გაზეთები.
3 თვე
450 დოლარი
270