ჯანსაღი გარემო ჯანსაღი მომავლისთვის


დევაძე თამარი ამირანი, ვაიოს საჯარო სკოლა
ქედა
2013-10-26
2014-01-26
პროექტის მიზანია სკოლის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. კერძოდ კი სკოლის შენობამდე მისასვლელი ბილიკის მოწყობა. პროექტის ფარგლებში მოხდება რესურსების მობილიზება და საგზაო მონაკვეთის აღდგენა. პროექტის ბოლოს მოეწყობა პრეზენტაცია.
3 თვე
450 დოლარი
44