გაიგე მეტი სამოქალაქო განათლებაზე


ვასაძე ელენე ფრიდონი, ცხმორისის საჯარო სკოლა
ქედა
2013-10-26
2014-01-26
პროექტის მიზანია სამოქალაქო განათლების შესახებ საზოგადოების თვითშეგნების ამაღლება, რისთვისაც პროექტის ფარგლებსი მოხდება სატრენინგო მასალების მოძიება და ტრენინგების ჩატარება მოსწავლეების, მშობლების და პედაგოგებისთვის. მომზადდება საინფორმაციო ბროშურები და გავრცელება თემში.
3 თვე
450 დოლარი
125