მაღლა, ცოდნის მწვერვალისაკენ


სინჯარაძე ხატია ზაზა, ბაზალეთის საჯარო სკოლა
დუშეთი
2013-10-27
2014-01-27
პროექტის მიზანია სკოლაში ბიბლიოთეკის ოთახის მოწყობა, რომელსაც ამავდროულად ექნება სამოქალაქო კლუბის სამუშაო ოთახის დატვირთვაც, სადაც განთავსდება ყოფილი სოფლის ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი. ჩატარდება სარემონტო სამუშაოები, მოეწყობა ოთახი დ დაიგეგმება სხვადასხვა სახის აქტივობები.
3 თვე
448.48 დოლარი
150