ჩვენი წარმატებისთვის


ლაგაზაშვილი ია გიორგი, დუშეთის რაიონის სოფელ საშაბუროს საჯარო სკოლა
დუშეთი
2013-11-01
2014-01-01
პროექტის მიზანია სკოლაში სამკითხველო დარბაზის მოწყობა, რომელსაც ამავდროულად ექნება სამოქალაქო კლუბის ოთახის დატვირთვაც. მოხდება პროექტის პრეზენტაცია, ჩატარდება სემინარი თემაზე "წიგნის როლი საზოგადოებაში" და კონფერენცია "ჩვენი უფლება მოვალეობები".
2 თვე
450 დოლარი
100