წარმატებულს სქესი არ აქვს !


ტურძილაძე მარიამი ალექსანდრე, ავ.დეკანოიძის სახ.#32 საჯარო სკოლა
ქუთაისი
2013-11-01
2014-02-01
გენდერული საკითხის პოპულარიზაციის მიზნით თემში ჩატარდება ონლაინ გამოკითხვა, ჩატარდება ტრენინგები, მოეწყობა ფილმის ჩვენება და განხილვა, გადაღებულ იქნება მოკლემეტრაჟიანი ფილმი და მოხდება მისი გაცნობა მოსწავლეებისთვის, დაიბეჭდება და გავრცელდება ბუკლეტები პროექტის აქტივობებში ჩაერთვება ორგანიზაცია "ქალები რეგიონული განვითარებისთვის".
3 თვე
742 დოლარი
455