,,არ ვცნობთ შეზღუდვებს, ვირჩევთ თანაბარ შესაძლებლობლებს"


სალთხუციშვილი ქეთი კახა, მარტყოფოს N2 საჯარო სკოლა
გარდაბანი
2013-11-01
2014-01-01
პროექტის მიზანია მარტყოფში არსებული პანსიონში მცხოვრებ პირთა ინტეგრაცია. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა აქცია "არ ვცნობთ შეზღუდვებს, ვირჩევთ თანაბარ შესაძლებელობებს", მოსახლეობაში გავრცელდება პროგრამის ფარგლებში შექმნილი ლიფლეტები, დაიდგმება ფლეშმობი, ჩატარდება ტრენინგები, მოეწყობა დისკუსიები და დებატები. პროექტის ფარგლებშივე დაიდგმება თეატრელური წარმოდგენა სკოლის მოსწავლეთა მონაწილეობით, მოეწყობა მხიარული სტარტები.
2 თვე
448.48 დოლარი
6980