სუფთა გარემო


პაპასქუა ელისო რაბოს ას., სსიპ. აღმამედლოს საჯარო სკოლა
მარნეული
2013-11-02
2014-01-02
პროექტის მიზანია თემის ეკოლოგიური პრობლემების ადვოკატირება, მოსწავლეების და მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება სუფთა გარემოს მნიშვნელობაზე. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ტრენინგები, მომზადდება სოფელში შექმნილი პრობლემების ამსახველი ვიდეო მასალა, მოძიებულ იქნება გლობალური პრობლემების შესახებ ინფორმაცია და მომზადდება პრეზენტაცია, ჩატარდება აქცია, რომელიც გაფორმდება მოსწავლეთა თემატური ნახატებით, დაიბეჭდება ფლაერები და მოეწყობა ფილმის, ვიდეო რგოლების ჩვენება და განხილვა.
2 თვე
450 დოლარი
350